Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Emerging issues in licensing and enforcement of SEPs

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.

Rejestracja / Registration
(To pytanie jest wymagane)
Imię/Imiona / First name
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko / Last name
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail / E-mail adress
Afiliacja / Affiliation
(To pytanie jest wymagane)
Udział stacjonarny czy online? Liczba zajętych miejsc: / Stationary or online? Number of occupied seats: 40/70